September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương

Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương

  • Mã Chi cục HQ CK Chiềng Khương : 12BI
  • Địa chỉ : Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QG8tnufXZXNzN7by9
TAGS Hải Quan