September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục hải quan cửa khẩu Dinh Bà

Chi cục hải quan cửa khẩu Dinh Bà

  • Mã Chi cục HQ CK Dinh Bà : 49BG
  • Địa chỉ : Quốc Lộ 30, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại : (0277) 3529 295
  • Email : dinhba@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/oohpLvVWfcGKGj7s6
TAGS Hải Quan