September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành

Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành

  • Mã Chi cục HQ CK Giang Thành : 53BK
  • Địa chỉ : ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại : (0297) 3760 096
  • Email : giangthanh@kgcustoms.gov.vn | giangthanh.hqkg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/4Uws4sSjt65Y41VC7
TAGS Hải Quan