September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu

  • Mã Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu Đội Nghiệp vụ Tổng hợp : 61BB | Đội Nghiệp vụ CK Tân Tiến : 61BB
  • Địa chỉ : đường ĐT759B, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại : (0271) 3520 178
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/YUiJSyrVP1MUo4eX9
TAGS Hải Quan