September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô

  • Mã Chi cục HQ CK Hoành Mô : 20BC
  • Địa chỉ : thị trấn Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại : (0203) 3757 351
  • Fax : (0203) 3757 292
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QRZt89H534hBxDNP8
TAGS Hải Quan