September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị

  • Mã Chi cục HQ CK Hữu Nghị : Đội Nghiệp vụ Hữu Nghị : 15B1 | Đội Nghiệp vụ Co Sâu : 15B2
  • Địa chỉ : xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3852 027
  • Fax : (0205) 3851 318
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://g.page/CuaKhauHuuNghi?share
TAGS Hải Quan