September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum

Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum

  • Mã Chi cục HQ CK Kà Tum : 45BE
  • Địa chỉ : Kà Tum, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3751 173
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/ZRLHeHAqsnX837TF6
TAGS Hải Quan