September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay

  • Mã Chi cục HQ CK La Lay : 32BC
  • Địa chỉ : quốc lộ 15D, xã Ango, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại : (0233) 506 135
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/vDBUu77tsttwWJwX6
TAGS Hải Quan