September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo

  • Mã Chi cục HQ CK Lao Bảo : 32BB
  • Địa chỉ : thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại : (0233) 3877 253
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/iRrxjhMAxMLezfe9A
TAGS Hải Quan