September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai

  • Mã Chi cục HQ CK Quốc tế Lào Cai : 13BB
  • Địa chỉ : số 174 đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại : (0214) 3830 923
  • Email : gclcklc@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/8crzc8ZPSe2Nk6rn6
TAGS Hải Quan