September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh

  • Mã Chi cục HQ CK Lệ Thanh : 38BB
  • Địa chỉ : xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
  • Điện thoại : (0269) 3846 9111
  • Email : hqgla_lethanh@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Bqj1sCQgD4DxYi4L6
TAGS Hải Quan