September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập

  • Mã Chi cục HQ CK Lóng Sập : 12BE
  • Địa chỉ : Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  • Điện thoại : 0912332390
  • Email : hqlongsap@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/pfuaxDr9ni11DkRh6
TAGS Hải Quan