September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lu Thàng

Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lu Thàng

  • Mã Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng : 12BH | Đội Hải quan Pô Tô : 12BH
  • Địa chỉ : Km0, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
  • Điện thoại : 0946 069 568
  • Email : Maluthang@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UuPWDBgRBrLx9FTB9
TAGS Hải Quan