September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài

  • Mã Chi cục HQ CK Mộc Bài : 45BB
  • Địa chỉ : số 78, ấp Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3876 314
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XQ9KoXynkJRP3ERL8
TAGS Hải Quan