September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái

  • Mã Chi cục HQ CK Móng Cái : HQ Cửa khẩu Bắc Luân : 20B1 | HQ Cửa khẩu Ka Long : 20B2
  • Địa chỉ : đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại : (0203) 3811 438
  • Fax : (0203) 3883 463
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/DQsMXCqZ8iCYPRvE8
TAGS Hải Quan