September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương

  • Mã Chi cục HQ CK Mường Khương : 13BC
  • Địa chỉ : thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại : (0214) 3881 216
  • Email : gclckmk@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/S5tUmpApnGK5F62z8
TAGS Hải Quan