September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây

  • Mã Chi cục HQ CK Mỹ Quý Tây : 48BC
  • Địa chỉ : Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
  • Điện thoại : (0272) 3856 109
  • Email : Lan_myquytay@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Vf8inT4SHXkPQsgU7
TAGS Hải Quan