September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang

Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang

  • Mã Chi cục HQ CK Nam Giang : 60BD
  • Địa chỉ : QL14D, xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
  • Email : hqcknamgiang@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/wEac4zaXCeS5e3Ff9
TAGS Hải Quan