September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Phó Bảng

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Phó Bảng

  • Mã Chi cục HQ CK Phó Bảng : 10BD
  • Địa chỉ : thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại : (0219) 3859 559
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/MxzFsbg7GQv2Fy6p8
TAGS Hải Quan