September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo

Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo

  • Mã Chi cục HQ CK Pò Peo : 11BH
  • Địa chỉ : xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại : (0206) 6288 818
  • Email : hqpopeo@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/39AxgaKLyVCREDu79
TAGS Hải Quan