September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

  • Mã Chi cục HQ CK Quốc tế Bình Hiệp : 48BD
  • Địa chỉ : ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
  • Điện thoại : (0272) 3.951081
  • Email : binhhiep@lan.haiquan.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/tvtVyMVhDaWrovnx6
TAGS Hải Quan