September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

  • Chi cục HQ CK Quốc tế Cầu Treo : 30BB
  • Địa chỉ : xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại : (0239) 3820 015
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/RQHrGbgbBuCxT8VW9
TAGS Hải Quan