September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc Tế Hà Tiên

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc Tế Hà Tiên

  • Mã Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên : 53BC
  • Địa chỉ : xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại : (0297) 3851 046
  • Fax : (0297) 3852 033
  • Email : hatien@kgcustoms.gov.vn | hatien.hqkg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/eZyF2ZioQziGyH577
TAGS Hải Quan