September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

  • Mã Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư Đội Nghiệp vụ Tổng hợp : 61A1 | Đội TTHQ CK Tà Vát : 61A2
  • Địa chỉ : Quốc lộ 13, xã Lộc Hoa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại : (0271) 3547 593
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/pkLDpSp4Mx5N6vDs7
TAGS Hải Quan