September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

  • Mã Chi cục HQ CK Quốc tế Nậm Cắn : 29BB
  • Địa chỉ : đường 7, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại : (0238) 3750 116
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/9xV6AhxfWikP7qjf7
TAGS Hải Quan