September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

  • Mã Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang Đội Thủ tục Huổi Puốc : 12BB
  • Địa chỉ : xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
  • Email : haiquantaytrang@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/8PbkdyvbgKu5zHBe9
TAGS Hải Quan