September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc Tế Thanh Thủy

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc Tế Thanh Thủy

  • Mã Chi cục HQ CK Thanh Thủy : 10BB
  • Địa chỉ : thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại : (0219) 3882 104 | 3882 143
  • Fax : (0219) 3882 135
  • Email : thanhthuyhqhg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/XwRQ7G8JvQGdMW8x8
TAGS Hải Quan