September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Săm Pun

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Săm Pun

  • Mã Chi cục HQ CK Săm Pun : 10BF
  • Địa chỉ : thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại : (0219) 3856 675
  • Fax : (0219) 3858 671
  • Email : sampunhqhg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/mU7V1w6abk2284cT9
TAGS Hải Quan