September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang

Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang

  • Mã Chi cục HQ CK Sóc Giang : 11BF
  • Địa chỉ : xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại : (0206) 3863 165
  • Email : hqsocgiang@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/bCTx8BRBJ8Aq5Cbj8
TAGS Hải Quan