September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng

  • Mã Chi cục HQ CK Tà Lùng : 11B1 | Đội NV số 2 Nà Lạn : 11B2
  • Địa chỉ : thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại : (0206) 3824 134
  • Email : hqtalung@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/oaShG2KUS2Yk1ARY6
TAGS Hải Quan