September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy

Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy

  • Mã Chi cục HQ CK Thanh Thủy : 29BH
  • Địa chỉ : xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại : 0914 480 838
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/d9NAnBrYCpHSsBwF8
TAGS Hải Quan