September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục hải quan cửa khẩu Thường Phước

Chi cục hải quan cửa khẩu Thường Phước

  • Mã Chi cục HQ CK Thường Phước : 49BB
  • Địa chỉ : ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại : (0277) 3595 247
  • Email : thuongphuoc@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/1wNsLX7xGZTZjvj97
TAGS Hải Quan