September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh

Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh

  • Mã Chi cục HQ CK Trà Lĩnh : 11BE
  • Địa chỉ : thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại : (0206) 3880 227
  • Email : hqtralinh@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/EdyEXCkQ17qHiFdB6
TAGS Hải Quan