September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát

Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát

  • Mã Chi cục HQ CK Xa Mát : 45BC
  • Địa chỉ : xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 872 518
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UhH8KTrAtqCbrd6C8
TAGS Hải Quan