September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Xín Mần

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Xín Mần

  • Mã Chi cục HQ CK Xín Mần : 10BC
  • Địa chỉ : thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại : 0989 702 689
  • Email : xinmanhqhg@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/1Jm1ArXbjRuUZDZ49
TAGS Hải Quan