September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Đà Lạt Đội Nghiệp Vụ 2 (Bảo Lộc)

Chi Cục Hải Quan Đà Lạt – Đội Nghiệp Vụ 2

  • Mã Chi Cục Hải Quan Đà Lạt Đội Nghiệp vụ 2 : 40D2
  • Địa chỉ : số 168 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : (0263) 3670 168
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UY1nAQverfLtjuZk9
TAGS Hải Quan