September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Đức Hòa

Chi cục Hải quan Đức Hòa

  • Mã Chi cục HQ Đức Hòa : 48BI
  • Địa chỉ : KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
  • Điện thoại : (0272) 3.778108
  • Email : Lan_duchoa@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/RkqJjmN8miHvoEkXA
TAGS Hải Quan