September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Lào Cai

Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Lào Cai

  • Mã Chi cục HQ Đường sắt LVQT Lào Cai 13SG
  • Địa chỉ : đường Khánh Yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Email : gclckds@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/VLrMnpW35ENnJkks5
TAGS Hải Quan