September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

  • Mã Chi cục HQ Ga Đồng Đăng : 15SI
  • Địa chỉ : xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3851 124
  • Fax : (0205) 3851 506
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/Ddfwijymri2ZaPccA
TAGS Hải Quan