September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Hòa Trung

Chi cục Hải quan Hòa Trung

  • Mã Chi cục HQ Hòa Trung : 59BD
  • Địa chỉ : số 41 đường Bông Văn Dĩa, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Điện thoại : (0290) 3835 320
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/VvEKjWCDRJnCNjSV6
TAGS Hải Quan