September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh (sáp nhập vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải 2019)

  • Mã Chi cục HQ Hồng Lĩnh : 30BE
  • Địa chỉ : số 171 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/cBrHny5zL7hHZmtNA
TAGS Hải Quan