September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan KCN Điện Nam – Điện Ngọc

Chi cục Hải quan KCN Điện Nam – Điện Ngọc

  • Mã Chi cục HQ KCN Điện Nam – Điện Ngọc : 60NC
  • Địa chỉ : khu công nghiệp Điện Nam, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại : (0235) 3943 757
  • Email : hqqna.dndn@customs.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/uy5ndFatM9mmYTHbA
TAGS Hải Quan