September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

  • Mã Chi cục HQ KCN Trảng Bàng : Đội TTHQ KCX và CN Linh Trung 3 : 45F1 | Đội TTHQ KCN Phước Đông : 45F2
  • Địa chỉ : xã An Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3896 072
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/JiDktmvL2V7BxmqY9
TAGS Hải Quan