September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan KCX Long Bình

Chi Cục Hải Quan Khu Chế Xuất Long Bình

  • Mã Chi cục HQ KCX Long Bình : 47XE
  • Địa chỉ : đường số 6, Khu Chế Xuất Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại : (0251) 3892 028
  • Fax : (0251) 3892 029
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/QeWucUx88ZbXBcTA6
TAGS Hải Quan