September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Long Thành

Chi Cục Hải Quan Long Thành

 • Mã Chi cục HQ Long Thành Đội nghiệp vụ : 47D1 | Đội nghiệp vụ 2 : 47D2 : Đội nghiệp vụ 3 : 47D3
 • Địa chỉ : KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại : (0251) 3841 195
 • Fax : (0251) 3841 240
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/7U6fb2ufsrTf653i9

Đội Nghiệp Vụ 1 Long Đức (thuộc Chi Cục Hải Quan Long Thành)

 • Địa chỉ : đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại : (0251) 3681 103
 • Fax : (0251) 3681 101
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/ytuT7M6wvXhWqR2v7

Đội Nghiệp Vụ 2 Tam Phước (thuộc Chi Cục Hải Quan Long Thành)

 • Địa chỉ : Đường số 06, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại : (0251) 3511 542
 • Fax : ( 0251) 3511 586
 • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/mCabzC3UBPBWgkbe8
TAGS Hải Quan