September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Nhơn Trạch

Chi Cục Hải Quan Nhơn Trạch

  • Mã Chi cục HQ Nhơn Trạch : 47NG
  • Địa chỉ : 319B đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại : (0251) 3560 887
  • Fax : (0251) 3560 888
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/JWd8gUEnUjzFGtVH8
TAGS Hải Quan