September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Phú Quốc

Chi cục Hải quan Phú Quốc

  • Mã Chi cục HQ Phú Quốc : 53CH
  • Địa chỉ : số 6A đường Bạch Đằng, khu phố 2, phường Dương Đông, thành phố Phú quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại : (0297) 3846 445
  • Email : phuquoc@kgcustoms.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/JjP1NJ2LB18iB6Nr7
TAGS Hải Quan