September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Phước Tân

Chi cục Hải quan Phước Tân

  • Mã Chi cục HQ Phước Tân : 45BD
  • Địa chỉ : ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3783 222
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/fSxVMz74QS7ctacf8
TAGS Hải Quan