September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Sở Thượng

Chi cục Hải quan Sở Thượng

  • Mã Chi cục HQ Sở Thượng : 49BE
  • Địa chỉ: xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
  • Điện thoại : (0277) 3588 097
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/p6ojaNwhBmzuoTjq9
TAGS Hải Quan