September 23, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Tân Thanh

Chi cục Hải quan Tân Thanh

  • Mã Chi cục HQ Tân Thanh : Đội Nghiệp vụ Na Hình : 15E1 | Đội Nghiệp vụ Nà Nưa : 15E2 | Đội Nghiệp vụ Bình Nghi : 15E3 | Đội Nghiệp vụ Tân Thanh : 15E4
  • Địa chỉ : xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3888 217
  • Fax : (0205) 3888 406
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/gDsFsXmVLLipBQgb6
TAGS Hải Quan